Ontwerp van een prioriteitensysteem voor de beheersingsprocedure van de onderhoudsactiviteiten in de campagne van de suikerfabriek en Benuline B.V.

  • Tanja Arts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1993
Original languageDutch
SupervisorH.H. Martin (Supervisor 1)

Cite this

'