Ontwerp van een on-line parameterschatter voor een asynchrone machine

  • W.G.M. Vroomen

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1988
Original languageDutch
SupervisorP. Eijkhoff (Supervisor 1)

Cite this

'