Ontwerp van een "make-or-buy"-beslissingsregel en van een investeringsmodel

  • C.M.W. van Vliet

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1985
Original languageDutch
SupervisorH.J.J. Uyttenhove (Supervisor 1), H. Feitsma (Coach) & F.P.D. van Bel (Supervisor 2)

Cite this

'