Ontwerp van een informatiesysteem voor centra voor kunstzinnige vorming

  • R.T.C. van Vliet

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1995
Original languageDutch
SupervisorA. Korlaar (Supervisor 1) & Paul M.E. De Bra (Supervisor 2)

Cite this

'