Ontwerp van een informatiesysteem ter ondersteuning van professionals, belast met het managen van IT-projecten : bouw van een prototype

  • W.A. Blokdijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1993
Original languageDutch
SupervisorJ.C. Wortmann (Supervisor 1), R.J. Kusters (Supervisor 2), M. Voorhoeve (Supervisor 2) & F.J. Heemstra (Supervisor 2)

Cite this

'