Ontwerp van een feedforward regelaar op basis van geschatte procesverstoringen voor het Winschoten glasbuizen proces

  • G.M.J. Otten

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1990
Original languageDutch
SupervisorA.C.P.M. Backx (Supervisor 1)

Cite this

'