Ontwerp van een computerregeling voor de continue IBE-fermentatie met behulp van geimmobiliseerde clostridia

  • P.L.J. Swinkels

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1986
Original languageDutch

Cite this

'