Ontwerp en realisatie van een on-line parameterschatter voor een asynchrone machine gebaseerd op een EXTENDED KALMAN FILTER

  • Henri F.M. Lemmens

Student thesis: Master

Date of Award24 Aug 1989
Original languageDutch
SupervisorP. Eijkhoff (Supervisor 1)

Cite this

'