Onderzoek van de stralingseigenschappen van een oneindig grote vlakke plaat antenne met oneindig lange spleet in een homogeen isotroop plasma met een vakuum grenslaag

  • P.A. Beeckman

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1981
Original languageDutch
SupervisorM.P.H. Weenink (Supervisor 1)

Cite this

'