Onderzoek naar stromingspatronen en axiale menging in druppelkolommen met een positieve axiale temperatuurgradient

  • A.H. Gerritsen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1977
Original languageDutch

Cite this

'