Onderzoek naar mogelijkheden voor een verkeersordening ter verbetering van het woon- en leefklimaat binnen de rondweg in Eindhoven : aanbevelingen voor het stedelijk overleg bewonerskomitees

  • O.J. Schut

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'