Onderzoek naar koelvermogensverliezen in een koudetransportsysteem

  • P.H. Kramer

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1988
Original languageDutch
SupervisorA.T.A.M. de Waele (Supervisor 1)

Cite this

'