Onderzoek naar knelpunten in de branche luxe restaurants

  • P.A.C.L. van Uden

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2007
Original languageDutch
SupervisorL.H.J. Verhoef (Supervisor 1) & J.A. Keizer (Supervisor 2)

Cite this

'