Onderzoek naar het succes van businesscases bij Atos Consulting

  • S.B. Döbken

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2007
Original languageDutch
SupervisorA. Kastelein (Supervisor 1) & F.P.D. van Bel (Supervisor 2)

Cite this

'