Onderzoek naar het dynamisch gedrag van de emulsiecopolymerisatie van styreen en butadieen met een redox-initiatorsysteem

  • M.W.L. Meertens

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1996
Original languageDutch
SupervisorJ. Meuldijk (Supervisor 1) & F.P.A. Stokman (External coach)

Cite this

'