Onderzoek naar een aktieve en selektieve katalysator voor de butadieen oxidatie

  • J.J. Pals

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1978
Original languageDutch

Cite this

'