Onderzoek naar de relatie tussen de projectbeleving en projectopdrachten bij Onderzoek en Ontwerpen

  • J. van Schaik
  • S.A. Vriend

Student thesis: Master

Abstract

In het kader van dit onderzoek naar de relatie tussen projectbeleving en projectopdrachten bij O&O zijn er projectbelevingstesten afgenomen bij drie opeenvolgende projecten. Daarnaast zijn er interviews afgenomen om meer kwalitatieve data te verzamelen over de beleving van leerlingen. Als laatste zijn de projectopdrachten die door de leerlingen zijn uitgevoerd geanalyseerd op verschillende aspecten. Met behulp van One-Way ANOVA is er gekeken of er significante verschillen tussen de beleving van de leerlingen zijn en wat daar de oorzaken van (kunnen) zijn. In het onderzoek zijn geen kwantitatieve verschillen tussen de verschillende projecten aangetoond maar zijn er wel met behulp van de kwalitatieve data mogelijke verbanden aan het licht gekomen en zijn er factoren, zoals de duidelijkheid van de projectopdrachten en de verhouding tussen ontwerp en onderzoek geïdentificeerd die van invloed zijn op de beleving van de leerlingen. Aan de hand van deze inzichten zijn een aantal aanbevelingen voor het schrijven van verdere O&O opdrachten geformuleerd, zoals meer aandacht voor de opbouw over de jaarlagen heen en het duidelijk integreren van het onderzoeken en het ontwerpen.
Date of Award2017
Original languageDutch
SupervisorMarieke C.G. Thurlings (Supervisor 1) & Elise Quant (Supervisor 2)

Cite this

'