Onderzoek naar de inzet van de computer bij systematische lay-out planning, resulterend in de ontwikkeling van het programma SCALP

  • C.P.M. Lintermans

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1988
Original languageDutch

Cite this

'