Onderzoek naar de invloed van water en hoge lichtintensiteiten op het chlorofyl-a molekuul

  • Max de Vries

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1978
Original languageDutch
SupervisorJ.A. Poulis (Supervisor 1) & O. Elgersma (Supervisor 2)

Cite this

'