Onderzoek naar de invloed van de ventilatie op de meting van de cardiac output met de indicator-verdunningsmethode

  • J.C.J. Aerts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1982
Original languageDutch
SupervisorJ.A. Poulis (Supervisor 1) & E.A. van Reth (Coach)

Cite this

'