Onderzoek naar de invloed van de Li/MgO-katalysator op de methylradicaalreacties bij de oxidatieve koppeling van methaan tot etheen

  • P. de Been

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1989
Original languageDutch
SupervisorK. van der Wiele (Supervisor 1)

Cite this

'