Onderzoek naar de geschiktheid van het vleugelprofiel Go417a voor een test/referentierotor waarmee windtunneleffecten onderzocht kunnen worden

  • A.J. van den Ham

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1985
Original languageDutch
SupervisorP.T. Smulders (Supervisor 1)

Cite this

'