Onderzoek aan de gasfasereacties die optreden bij de partiële oxydatie van methaan naar synthesegas

  • M.G. van Eijl

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1995
Original languageDutch
SupervisorR.J. Berger (Supervisor 1)

Cite this

'