Numerieke simulaties van de bewegingen van gequantiseerde wervels in superfluide 4HeII

  • J.H.G.M. van Geffen

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1988
Original languageDutch
SupervisorJ.G.M. (Hans) Kuerten (Supervisor 1) & A.T.A.M. de Waele (Supervisor 2)

Cite this

'