Numerieke optimalisatie toegepast op het stemproces van carillonklokken

  • H.A. van Kreij

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1997
Original languageDutch
SupervisorDick H. van Campen (Supervisor 1), A.J.G. Schoofs (Supervisor 2), L.J.M. Augustus (Supervisor 2) & A. Lehr (Supervisor 2)

Cite this

'