Numerieke modelvorming interfaces bij 1-D meer-componenten stromingen

  • J. de Jonge

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1992
Original languageDutch
SupervisorH.E.H. Meijer (Supervisor 1), Gerrit W.M. Peters (Supervisor 2), Frans N. van de Vosse (Supervisor 2) & W.F. Zoetelief (Supervisor 2)

Cite this

'