Numerieke berekening van de S-matrix voor een quantummechanisch verstrooiïngsprobleem

  • J.C.H. van Eijkeren

Student thesis: Master

Date of Award1978
Original languageDutch
SupervisorG.W. Veltkamp (Supervisor 1)

Cite this

'