Nieuwsgierigheid in het natuurkundeondewijs
: de rol van de docent

  • K. van Ommering

Student thesis: Master

Abstract

In dit onderzoek is aan de hand van een literatuurstudie en interviews met vijf respondenten onderzocht wat nieuwsgierigheid is en hoe belangrijk het is om nieuwsgierigheid te bevorderen in het onderwijs. Daarnaast is onderzocht welke technieken gebruikt kunnen worden om nieuwsgierigheid te bevorderen bij leerlingen. Hierbij is de focus gelegd op de rol van de (natuurkunde)docent. Uit het onderzoek volgde dat nieuwsgierigheid vooral is het ergens meer van willen weten en jezelf afvragen hoe iets zit, met als belangrijke kernvraag: "Hè, hoe zit dit eigenlijk?" Nieuwsgierigheid bevorderen in het onderwijs is van groot belang, omdat het de motivatie van leerlingen vergroot en het denk- en leerproces kan verbeteren. Nieuwsgierigheid kan herkend worden bij leerlingen onder andere aan het soort vragen dat ze stellen, zoals "hoe zit dat"-vragen, en de handelingen die ze uitvoeren. Verschillen in nieuwsgierigheid zijn aanwezig, zoals door geslacht, leeftijd of schoolniveau, maar nieuwsgierigheid lijkt niet alleen een tijdelijke staat, maar een houding die bij elke leerling gestimuleerd kan worden. Er zijn vervolgens zeven basistechnieken vastgesteld om nieuwsgierigheid te bevorderen, namelijk vragen stellen stimuleren, praktische voorbeelden gebruiken, onderzoeksgedrag stimuleren, omgaan met onzekerheid, nadruk op begrip leggen, omgaan met verschillen tussen leerlingen, en een algemene houdingsverandering bewerkstelligen. Tot slot is er geconcludeerd dat de twee belangrijkste technieken hiervan zijn het vragen stellen stimuleren en de nadruk leggen op begrip, en de overige technieken meer als middelen (zoals praktische voorbeelden kiezen) of als randvoorwaarden (zoals omgaan met onzekerheid) ingezet kunnen worden.
Date of Award2013
Original languageDutch
SupervisorP.J. den Brok (Supervisor 1)

Cite this

'