Niet lineaire excitaties (solitonen) in magnetische keten systemen en hun invloed op de magnetisatie

  • L.L. van Mil

Student thesis: Master

Date of Award26 Oct 1983
Original languageDutch
SupervisorW.J.M. de Jonge (Supervisor 1)

Cite this

'