Naar een sluitende en passende keten voor het wonen
: uitwerking van de keten voor alleenstaande moeders

  • A.J.M.A. Sweres

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 2008
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), Wim J.M. Heijs (Supervisor 2) & A.D.M. Swinkels-van Bommel (External coach)

Cite this

'