Naar een passende werkomgeving : een onderzoek naar de effecten van een veranderde werkomgeving op de sociaal-psychologische variabelen die een rol spelen bij het tot stand komen van concentratie en communicatie

  • Willy van Berkel

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1997
Original languageDutch
SupervisorH.A.G. Aarts (Supervisor 1)

Cite this

'