Naar een meetsysteem voor vitale en aantrekkelije wijken

  • Evert Peereboom

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 2003
Original languageDutch
SupervisorJos J.A.M. Smeets (Supervisor 1) & Wim J.M. Heijs (Supervisor 2)

Cite this

'