Naar een bereikbare woningmarkt II
: een studie naar het verminderen van grondkosten en grondprijzen

  • E.E.P. Bemelmans

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2005
Original languageDutch
SupervisorW.J.H. Wenselaar (Supervisor 1)

Cite this

'