Naar een bereikbare woningmarkt
: maatschappelijk gebonden eigendom in Nederland

  • J.H.M. van den Braak
  • K.T.M. Gulikers

Student thesis: Master

Date of Award30 Sept 2004
Original languageDutch
SupervisorW.J.H. Wenselaar (Supervisor 1)

Cite this

'