Naar De Koog
: een alternatieve ontwikkelstrategie voor een badplaats

  • P.J.C.M. Kersten

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2015
Original languageEnglish
SupervisorBernard J.F. Colenbrander (Supervisor 1), Juliette D. Bekkering (Supervisor 2) & Barbara C.I.M. Kuit (Supervisor 2)

Cite this

'