Moleculaire processen tijdens belasting van gel-gesponnen polyetheen vezels bestudeerd met ramanspectroscopie

  • Marcel van Eijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1991
Original languageDutch
SupervisorP.J. Lemstra (Supervisor 1)

Cite this

'