Mogelijkheden voor leerlingen om het concept functies te leren op een samenhangende manier in de schoolvakken

  • B.J.J. Ooms

Student thesis: Master

Abstract

Leerlingen passen het geleerde bij het schoolvak wiskunde nauwelijks in een ander schoolvak toe. Vanuit de overheid is er dan ook meer samenhang gewenst tussen de schoolvakken om dit aan te pakken. Dit onderzoek verdiept zich in de nu aanwezige samenhang, in afstemming en verbinding, tussen de schoolvakken biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde met als doel om te zien of leerlingen het concept functies als een samenhangend geheel kunnen leren en toepassen. Om deze samenhang te onderzoeken zijn een analyse van tekstboeken, lesobservaties en interviews met docenten uitgevoerd. Het blijkt dat er veel verschil zit tussen wiskunde en de niet-wiskunde vakken. Wiskunde focust zich als enige schoolvak op het concept functies, waar de overige schoolvakken zich focussen op de toepassing van het concept functies in hun vakgebied. Daarnaast bemoeilijkt het niet combineren van de symbolische representatie met de grafische representatie, gebruik van andere hulpmiddelen en de vorm van noteren van de symbolische representatie in de niet-wiskundevakken het samenhangend leren van functies. Verbinding in terminologie, behorende bij functies, en grafische representatie is wel aanwezig in alle onderzochte tekstboeken. Docenten verbinden wiskunde en de niet-wiskunde vakken en laten leerlingen actief nadenken over functies. Dit helpt leerlingen om het concept functies als een samenhangend geheel te leren.
Date of Award2017
Original languageDutch
SupervisorA.J. Marée (Supervisor 1)

Cite this

'