Modelvorming van waterzuiveringsinstallaties met het IAWPRC model : eerste aanzet tot modeltuning en -validatie met behulp van experimentele data van twee oxidatiesloten

  • A.F.M. van Geloven

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1994
Original languageDutch
SupervisorStefan R. Weijers (Supervisor 1)

Cite this

'