Modelvorming van de copolymerisatie styreen-butadieen met gebruik van een redoxinitiator en DRAS

  • Martijn Dekker

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1995
Original languageDutch
SupervisorJ. Meuldijk (Supervisor 1)

Cite this

'