Modelontwikkeling chemicals management
: ontwikkeling van een analysemethode ter identificatie van (mogelijke) knelpunten bij het beheersen, communiceren en gebruik van chemische stofinformatie binnen en rondom een organisatie

  • M.T.G. Emans

Student thesis: Master

Date of Award30 Sept 2005
Original languageDutch
SupervisorE.P. Mol (Supervisor 1)

Cite this

'