Modelonderzoek naar het gedrag van een arterie onder een manchet tijdens indirekte bloeddrukmeting

  • F.D.J. Smolders

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1972
Original languageDutch
SupervisorC.E. Mulders (Supervisor 1)

Cite this

'