Modellering van scheurgroei in amorfe polymere materialen met behulp van een balkenmodel en DIANA

  • R.J.T. Frissen

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1995
Original languageDutch
SupervisorT.A. Tervoort (Supervisor 1), J.H.P. de Vree (Supervisor 2), P.J.G. Schreurs (Supervisor 2) & Jan D. Janssen (Supervisor 2)

Cite this

'