Modellering van het stromingsgedrag van arterieën in benen

  • L.J.M. Blokker

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1987
Original languageDutch
SupervisorA. Hoeks (Supervisor 1), P. Kitselaar (External coach) & C.H. Massen (Supervisor 2)

Cite this

'