Modellering van de transiente CO oxydatie met zuurstof over een commerciele Pt/Rh/CeO2/gamma-Al2O3 katalysator en de transiente koolwaterstof oxydatie over gedragen edelmetaalkatalysatoren

  • R.J.W. van Melis

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1997
Original languageDutch
SupervisorG.B.M.M. Marin (Supervisor 1)

Cite this

'