Modellering van de selectieve niet-katalytische reductie van stikstofoxiden (NOx) met behulp van ammoniak (NH3)

  • Usha Oedai

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1994
Original languageDutch
SupervisorS.F.A.M. Nielen (Supervisor 1)

Cite this

'