Modellering van de batchgewijze en continue emulsiecopolymerisatie van styreen en butadieen

  • J.G. Boelhouwer

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Sep 1997
Original languageDutch
SupervisorJ. Meuldijk (Coach)

Cite this

'