Mo-Flex
: een flexibel en demontabel bouwsysteem voor tijdelijke huisvesting van starters

  • E.M. Scholten

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2005
Original languageDutch
SupervisorJ.J.N. Lichtenberg (Supervisor 1), G.J.W. van den Brand (Supervisor 2) & S.P.G. (Faas) Moonen (Supervisor 2)

Cite this

'