Minimaal aantoonbare hoeveelheid en detektielimiet in de isotachoforese : toepassing van isotachoforese bij de bepaling van foliumzuur en zijn antimetaboliet methotrexaat

  • M.J.G. Geurts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1980
Original languageDutch
SupervisorF.M. Everaerts (Supervisor 1) & F.E.P. Mikkers (Supervisor 2)

Cite this

'