Metingen aan, en modelvorming van de warmtewisselaar van het MHD Blow-Down experiment

  • J.W. Peters

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1980
Original languageDutch
SupervisorL.H.T. Rietjens (Supervisor 1)

Cite this

'