Metingen aan een instationaire stroming in een drie-dimensionaal model van de halsslagadervertakking

  • J.A.M. Versteijlen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1985
Original languageDutch
SupervisorAnton A. van Steenhoven (Supervisor 1), Camilo C.M. Rindt (Supervisor 2), Jan D. Janssen (Supervisor 2) & G. Vossers (Supervisor 2)

Cite this

'